Dezinsekce

Naší snahou je likvidovat a zamezit hmyzu přístup do domácností, provozoven a potravinových zásob  aby nedošlo ke kontaminaci potravin nebo materiálů  které by mohlo poškodit zdraví člověka nebo domácím či hospodářským zvířatům. Další kapitolou je obtížný hmyz. Který nás každodenně obtěžuje svou přítomností.

Mezi nejčastější hubení a likvidaci obtížného hmyzu, patří šváby, štěnice, blechy, mouchy, vosy, moli, rybenky.

Hmyz rozdělujeme do několika skupin. Skladištní škůdce, škůdce dřeva, sající krev, škůdce textilu, škůdce rostlin, bodavý hmyz.

Hubení mravenců, vos nebo much provádíme z důvodu že nás často obtěžují svou neustálou přítomností. Naopak hubení švábů, štěnic nebo komárů je obtížnější, protože jsou aktivní v noci. Skladištní, dřevokazní, škůdci rostlin a také škůdci textilu se dezinsekční zásah často aplikuje velkoplošně. Zástupci těchto škůdců jsou například, mšice, svinky, červotoč, tesařík, pilous nebo potemník. Můžeme je najít ve skladech, krovech a provozovnách kde je velká koncentrace surovin pro výrobu potravin nebo jiných materiálů.